Fines det håp for Afrika?

Anmelder boken “The Looting Machine” om den systematiske korrupsjonen og plyndringen av naturressurser som holder Afrikas økonomier nede i en ond spiral av fattigdom og konflikt:

http://www.minervanett.no/finnes-det-hap-for-afrika/

Advertisements
Fines det håp for Afrika?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s