Hard Power vs Soft Power: Russia vs NATO

Russia

NATO

Advertisements
Hard Power vs Soft Power: Russia vs NATO

Fines det håp for Afrika?

Anmelder boken “The Looting Machine” om den systematiske korrupsjonen og plyndringen av naturressurser som holder Afrikas økonomier nede i en ond spiral av fattigdom og konflikt:

http://www.minervanett.no/finnes-det-hap-for-afrika/

Fines det håp for Afrika?